საჯარო ინფორმაციაზე პასუხისმგებელი პირი

საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი

ქეთევან ყუფარაძე

ტელ: 577 62 73 74

Ketiyuparadze@gmail.com

SIGN IN

Forgot Password

X