სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2023

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

დანართი 1

დანართი 2

 

განკარგულება# 91

სოფლის მხარდაჭერის პროექტების მოწონების შესახებ განკარგულების დანართი

ოქმები

სოფელი ახალშენი

სოფელი ბანგვეთი

სოფელი ბესიაური

სოფელი გაღმა ნოღა

სოფელი გელავერი

სოფელი გვაზაური

სოფელი გვაშტიბი

სოფელი გოჩა- ჯიხაიში

სოფელი დედალაური

სოფელი დიდი გუბი

სოფელი დიდი კუხი

სოფელი ზედა გორდი

სოფელი ზედა კინჩხა

სოფელი კინჩხაფერდი

სოფელი კონტუათი

სოფელი ლეფილე

სოფელი მათხოჯი

სოფელი ნახახულევი

სოფელი პატარა კუხი

სოფელი პატარა ჯიხაიში

სოფელი პატრა გუბი

სოფელი რონდიში

სოფელი საწისქვილო

სოფელი საწულუკიძეო

სოფელი სუხჩა

სოფელი უძლოური

სოფელი ქვედა გორდი

სოფელი ქვედა კინჩხა

სოფელი ქუტირი

სოფელი ღვედი

სოფელი ჩუნეში

სოფელი ძეძილეთი

სოფელი ხიდი

სოფლი გამოღმა ნოღა

შუა გუბი

SIGN IN

Forgot Password

X