ქალთა მიმართ ძალადობის/ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ვებ გვერდი

ფონდი ,,სოხუმის,, კანადის ,,თანასწორობის ფონდის,, ( Equality Fund) მხარდაჭერით, ქალთა მიმართ ძალადობის/ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და მსხვერპლთა დასაცავად არსებული დახმარებისა და მხარდაჭერის სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით, შეიქმნა ახალი ვებ გვერდი – ,, ძალადობის მსხვერპლთა სერვისების ციფრული რესურსცენტრი,,.

დაინტერესებულმა და საჭიროების მქონე მოქალაქეებa ეწვიეთ ვებ გვერდს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: sosfsokhumi.ge

 

SIGN IN

Forgot Password

X