ხარ ძალადობის მსხვერლი?

🆘 ხარ ძალადობის მსხვერპლი? ან ხედავ ძალადობის ფაქტს? ეძებ დახმარებას? 👉 http://sosfsokhumi.ge/library#SOS
🔎 ეძებ ძალადობის მსხვერპლის დახმარების/მხარდაჭერის ცენტრალურ სერვისებს? 👉 http://sosfsokhumi.ge/central
🔎 ეძებ ძალადობის მსხვერპლის დახმარების/მხარდაჭერის არასამთავრობო სერვისებს? 👉 http://sosfsokhumi.ge/ngo
🔎 ეძებ ძალადობის მსხვერპლის დახმარების/მხარდაჭერის მუნიციპალურ სერვისებს? 👉 http://sosfsokhumi.ge/municipal
✍️ გჭირდება გენდერული თანასწორობის ან/და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ საჭრო მასალა კვლევისთვის? 👉 http://sosfsokhumi.ge/library#reportresearch
🔎 ეძებ ოჯახში ძალადობის სტატისტიკას? 👉 http://sosfsokhumi.ge/library#statistics
⚠️ საჭირო სივრცეში აღმოჩნდი! აქ, ერთ სივრცეში იპოვი ამ და კიდევ სხვა მხარდაჭერისა და გაძლიერებისათვის საჭრო ინფორმაციას.

SIGN IN

Forgot Password

X