ხარ ძალადობის მსხვერლი?

? ხარ ძალადობის მსხვერპლი? ან ხედავ ძალადობის ფაქტს? ეძებ დახმარებას? ? http://sosfsokhumi.ge/library#SOS
? ეძებ ძალადობის მსხვერპლის დახმარების/მხარდაჭერის ცენტრალურ სერვისებს? ? http://sosfsokhumi.ge/central
? ეძებ ძალადობის მსხვერპლის დახმარების/მხარდაჭერის არასამთავრობო სერვისებს? ? http://sosfsokhumi.ge/ngo
? ეძებ ძალადობის მსხვერპლის დახმარების/მხარდაჭერის მუნიციპალურ სერვისებს? ? http://sosfsokhumi.ge/municipal
✍️ გჭირდება გენდერული თანასწორობის ან/და ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ საჭრო მასალა კვლევისთვის? ? http://sosfsokhumi.ge/library#reportresearch
? ეძებ ოჯახში ძალადობის სტატისტიკას? ? http://sosfsokhumi.ge/library#statistics
⚠️ საჭირო სივრცეში აღმოჩნდი! აქ, ერთ სივრცეში იპოვი ამ და კიდევ სხვა მხარდაჭერისა და გაძლიერებისათვის საჭრო ინფორმაციას.

SIGN IN

Forgot Password

X