სიახლეები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55

სიახლეები

2014-2017 წლებში ხონში ჯამში 100- მდე ობიექტი აშენდა და განახლდა

- 10/08/20172014- 2017 ხონში არსებული შენობა - ნაგებობების, სკვერების, საბავშვო ბაღების, კულტურული დაწესებულებების, ბიბლიოთეკების, ამბულატორიების სარემონტო, საამშენებლო და აღდგენითი მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროექტები განხორციელდა . ათეული წლების შემდეგ ჯამში 100- მდე რეაბილიტირებული ან ახლადაშენებული ობიექტი შეემატა მუნიციპალიტეტს. დეტალურად იხ. ქვემოთ: 1. ხონის ისტორიული მუზეუმის სახურავის რეაბილიტაცია და შენობის სარემონტო სამუშაოები (2014 წელი); 2. ქალაქ ხონში არსებული სათადარიგო სტადიონის რეაბილიტაცია (2014 წელი); 3. სოფელ პატარა ჯიხაიშში საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი (2014 წელი); 4. სოფელ საწულუკიძეოში ამბულატორიის შენობისათვის ბალიშის მოწყობა (2014 წელი); 5. სოფელ ჩაის მეურნეობაში ბაგა-ბაღის შენობის რემონტი (2014 წელი); 6. სოფელ გუბში ,,მშვიდობის ძეგლის,, სარეაბილიტაციო სამუშაოები (2014 წელი); 7. გუბის ადმინისტრაციული შენობის სარემონტო სამუშაოები (2014 წელი); 8. სოფელ დიდი კუხში კლუბის სარემონტო სამუშაოები (2014 წელი); 9. სოფელ კუხში საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები (2014 წელი); 10. სოფელ პატარა კუხში პ. კაკაბაძის სახლ- მუზეუმის ღობის შეკეთება (2014 წელი); 11. სოფელ პატარა კუხში მინი სტადიონზე შენობა -ნაგებობის აშენება 2014 წელი; 12. სოფელ ახალშენში მინი მოედნის რეაბილიტაცია (2014 წელი); 13. სოფელ ახალშენში, ნამაშევის უბანში, სარიტუალო შენობის გადახურვა(2014 წელი); 14. სოფელ მათხოჯში საბავშვო ბაღის შებობის ნაწილობრივი რემონტი (2014 წელი); 15. სოფელ მათხოჯში სააქტო დარბაზის რემონტი (2014 წელი); 16. სოფელ ნახახულევში ადმინისტრაციული შენობის გადახურვა (2014 წელი); 17. სოფელ კონტუათში საბავშვო ბაღის ეზოს შემორაგვა(2014 წელი); 18. სოფელ კონტუათში მგზავრთა მოსაცდელის მშენებლობა (2014 წელი); 19. სოფელ კონტუათში ამბულატორიის შენობა - ნაგებობის გადახურვა(2014 წელი); 20. სოფელ საწულუკიძეოს საბავშვო ბაღის ეზოს ღობის რეაბილიტაცია (2014 წელი); 21. სოფელ საწულუკიძეოს სკოლის ღობის რეაბილიტაცია (2014 წელი); 22. სოფელ ქუტირის საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი (2014 წელი); 23. სოფელი ქუტირში სამედიცინო ამბულატორიის ეზოს შემოღობვა (2014 წელი); 24. სოფელ ძეძილეთში ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა (2014 წელი); 25. სოფელ ძეძილეთში მგზავრთა მოსაცდელის მშენებლობა (2014წელი); 26. ქალაქ ხონის კულტურის ცენტრის შენობის რეაბილიტაციის დასრულება (2014 წელი); 27. ქალაქ ხონში სათნოების სახლის შეკეთება (2015 წელი); 28. სოფელ მათხოჯში მდინარე ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები (2015 წელი); 29. ხონის ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია (ნაწილი პირველი) (2015 წელი); 30. ქალაქ ხონში სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის რეაბილიტაცია (2015 წელი); 31. სოფელ დედალაურში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (2015 წელი) ; 32. სოფელ ახალბედისეულში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (2015 წელი); 33. სოფელ ძეძილეთში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (2015 წელი) ; 34. სოფელ გორდში საბავშვო ბაღის დარბაზის რეაბილიტაცია (2015 წელი); 35. სოფელ გორდში სასაფლაოს შემორაგვა (2015 წელი); 36. სოფელ გოჩა- ჯიხაიშში ადმინისტრაციული შენობის, ბიბლიოთეკის ამბულატორიის ეზოს შემორაგვა (2015 წელი); 37. სოფელ გუბში სტადიონის მოწყობა (2015 წელი); 38. სოფელ ივანდიდში ახალი სასაფლაოს შემორაგვა (2015 წელი); 39. სოფელ ივანდიდში საბავშვო ბაღში ლამინირებული იატაკის მოწყობა (2015 წელი); 40. სოფელ კინჩხაში კლუბის შენობაში არსებული ბიბლიოთეკის მოწყობა (2015 წელი); 41. სოფელ მათხოჯში საბავშვო ბაღის სახურავის შეცვლა (2015 წელი); 42. სოფელ მათხოჯის ცენტრში სკვერის მოწყობა (2015 წელი); 43. სოფელ დიდ კუხში საბავშვო ბაღის ოთახების რემონტი (2015 წელი); 44. სოფელ დიდ კუხში ამბულატორიისა და კლუბის შენობებში ფანჯრების შეცვლა (2015 წელი); 45. სოფელ ახალშენში, ფრანგების დასახლებაში, სკვერის მოწყობა (2015 წელი); 46. სოფელ ახალშენში , სვანების დასახლებაში, მინი სტადიონის მოწყობა (2015 წელი); 47. სოფელ ნახახულევის საბავშვო ბაღში ოთახების შეკეთება (2015 წელი); 48. სოფელ ნახახულევის ადმინისტრაციულ შენობაში არსებული ბიბლიოთეკისა და შესასვლელის შეკეთება (2015 წელი); 49. სოფელ თხილარაში სკვერის მოწყობა (2015 წელი); 50. სოფელ საწულუკიძეოში სასაფლაოს შემორაგვა (2015 წელი); 51. სოფელ ქუტირის საბავშვო ბაღის რემონტი (2015 წელი); 52. სოფელ პატარა ჯიხაიშის საბავშვო ბაღის სახურავის რემონტი (2015 წელი); 53. სოფელ პატარა ჯიხაიშის საბავშვო ბაღის ეზოს შემორაგვის დასრულება (2015 წელი); 54. სოფელ ძეძილეთის ადმინისტრაციულ შენობაში ამბულატორიის ორი ოთახის , ბიბლიოთეკის ერთი ოთახისა და ფოიეს შეკეთება (2015 წელი); 55. სოფელ გელავერში კლუბისა და ბიბლიოთეკის მშენებლობა (2015 წელი); 56. სოფელ ღვედში კლუბის შენობის შეკეთება (2015 წელი) 57. ქალაქ ხონის ტერიტორიაზე არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოებისა და ეზოებთან მისასვლელი გზების კეთილმოწყობა (2016 წელი) 58. სოფელ მათხოჯში მდინარე ცხენისწყლის მარცხენა სანაპიროზე გაბიონის მშენებლობა (2016 წელი); 59. სოფელ გორდში ამბულატორიის სახურავის შეკეთება და შენობის რეაბილიტაცია (2016 წელი); 60. სოფელ გოჩა - ჯიხაიშის საბავშვო ბაღის ნაწილობრივი რემონტი (2016 წელი); 61. სოფელ გოჩა - ჯიხაიშში ამბულატორიისა და ბიბლიოთეკის ეზოს შემორაგვის დასრულება (2016 წელი); 62. სოფელ გოჩა - ჯიხაიშში სტადიონზე არსებული შენობის რეაბილიტაცია (2016 წელი); 63. სოფელ გოჩა - ჯიხაიშში სკვერის კეთილმოწყობა (2016 წელი); 64. სოფელ გუბში სასაფლაოს შემოღობვა ( 2016 წელი); 65. სოფელ ივანდიდში საბავშვო ბაღის შესასვლელში იატაკის მოწყობა (2016 წელი); 66. სოფელ კინჩხაში საერთო სარგებლობის სასაწყობე ფარდულის მოწყობა (2016 წელი); 67. სოფელ მათხოჯში საბავშვო ბაღში საზარეულოს მოწყობა(2016 წელი); 68. სოფელ მათხოჯში სასაფლაოს შემორაგვა (2016 წელი); 69. სოფელ კუხში საბავშვო ბაღის შენობის რემონტი (2016 წელი); 70. სოფელ დიდ კუხში ბიბლიოთეკის რემონტი (2016 წელი); 71. სოფელ პატარა კუხში სკვერის კეთილმოწყობა (2016 წელი); 72. სოფელ ახალშენში, ფრანგების დასახლებაში, სკვერის დასრულება და ატრაქციონის მოწყობა (2016 წელი); 73. სოფელ ნახახულევში მოსაცდელის აშენება (2016 წელი); 74. სოფელ საწულუკიძეოში ვეფხია ჯიშკარიანის სახელობის სკვერის მოწყობა (2016 წელი) ; 75. სოფელ ქუტირში სასაფლაოს შემორაგვა( 2016 წელი); 76. სოფელ გელავერში კლუბისა და ბიბლიოთეკის შენობის დასრულება (2016 წელი); 77. სოფელ გვაშტიბში სასაფლაოს შემორაგვა (2016 წელი); 78. სოფელ გუბში საბავშვო ბაღის მშენებლობა (2016 წელი); 79. ქალაქ ხონში ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლის შენობის რემონტის დასრულება (2016 წელი); 80. მდინარე ცხენისწყლის მარცხენა სანაპიროს (ივანდიდის მონაკვეთი ) ნაპირსამაგრი სამუშაოები (2017 წელი ); 81. ქალაქ ხონის ცენტრალური სტადიონის ადმინისტრაციული შენობის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენითი სამუშაოები (2017 წელი) მიმდინარე ; 82. ქალაქ ხონის, სოლომონ მეორეს ქუჩაზე არსებული მრავალბინიანი სახლის სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახურავის აღდგენითი სამუშაოები (2017 წელი) მიმდინარე ; 83. ოკაცეს (კინჩხას ) ჩანჩქერის ბუნებრივი ძეგლის ვიზიტორთა ცენტრისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის ობიექტის საამშენებლო სამუშაოები ( 2017 წელი) მიმდინარე ; 84. ქ. ხონში ისტორიული მუზეუმის შენობის რეაბილიტაცია (2017 წელი ) მიმდინარე ; 85. ქალაქ ხონში სამხატვრო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია (2017 წელი) მიმდინარე ; 86. ქალაქ ხონში პოლიციის ახალი, თანამედროვე შენობის მშენებლობა ( 2017 წელი ) მიმდინარე ; 87. ქალაქ ხონში იუსტიციის სახლის მშენებლობა ( 2017 წელი ) მიმდინარე ;