სიახლეები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55

სიახლეები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

- 16/05/201817 მაისს, 12 : 00 საათზე , ხონის ცენტრალურ ბულვარში, სამხედრო საკონტრაქტო სამსახურში მიღებასთან დაკავშირებით, თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები დაინტერესებული პირების შეკითხვებს უპასუხებენ და მოქალაქეებს საკონტრაქტო პირობებზე, განცხადების შეტანისა და მიღების ფორმებზე დამატებით ინფორმაციას მიაწვდიან.