სიახლეები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55

სიახლეები

ხონის მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა გრძელდება.

- 04/12/2018



სოფელ ქუტირში ცენტრალური გზიდან გვაზაურში მიმავალი გზის კეთილმოწყობის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს