სიახლეები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55

სიახლეები

სოციალურად დაუცველ ოჯახებს საშეშე მერქანი გადაეცათ

- 01/12/2018



ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ სოციალურად შეჭირვებულ და კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს სათბობი შეშა გადაეცათ.
საშეშე მერქანი ოჯახებს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ კობა კუბლაშვილმა და ა(ა)იპ კომუნალური სამსახურის უფროსმა აკაკი გოფოძემ გადასცეს.
 
პროცესი გრძელდება და აღნიშნული საჭიროების მქონე ოჯახებისთვის საშეშე მერქნის გადაცემა ეტაპობრივად მოხდება.