1 აგვისტო-საინჟინრო მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
1 აგვისტო-საინჟინრო მომსახურებები

საინჟინრო მომსახურებები იხ. ლინკი:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=238694&lang=ge