1 ივნისი -საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
1 ივნისი -საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება

საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=231850&lang=ge