10 აგვისტო-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
10 აგვისტო-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები იხ. ლინკი:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=239829&lang=ge