10 ოქტომბერი-ქ. ხონში ტ. ტაბიძის ქუჩის დასასრულისა და ჯორჯიაშვილის ქუჩის პირველ შესახვევში განათების სისტემის მოწყობის სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი. - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
10 ოქტომბერი-ქ. ხონში ტ. ტაბიძის ქუჩის დასასრულისა და ჯორჯიაშვილის ქუჩის პირველ შესახვევში განათების სისტემის მოწყობის სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი.

ქ. ხონში ტ. ტაბიძის ქუჩის დასასრულისა და ჯორჯიაშვილის ქუჩის პირველ შესახვევში განათების სისტემის მოწყობის სახელმწიფო შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=245364&lang=ge