11 აგვისტო- შიდა სასოფლო გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
11 აგვისტო- შიდა სასოფლო გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა

 შიდა სასოფლო გზებზე ბეტონის საფარის მოწყობა იხ. ბმული: 

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=281189&lang=ge