11 აპრილი -ქ. ხონში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენობის რეაბილიტაცია (ააიპ ხონის ისტორიული მუზეუმი). - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
11 აპრილი -ქ. ხონში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენობის რეაბილიტაცია (ააიპ ხონის ისტორიული მუზეუმი).
ქ. ხონში, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის შენობის რეაბილიტაცია (ააიპ ხონის ისტორიული მუზეუმი) იხ. ბმული:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=227285&lang=ge