11 სექტემბერი-შენობის დასრულების სამუშაოები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
11 სექტემბერი-შენობის დასრულების სამუშაოები

შენობის დასრულების სამუშაოები

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=242988&lang=ge