12 სექტემბერი- სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
12 სექტემბერი- სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები-

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=243143&lang=ge