13 აპრილი -ქ. ხონში სამხატვრო სკოლის რეაბილიტაცია - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
13 აპრილი -ქ. ხონში სამხატვრო სკოლის რეაბილიტაცია

ქ. ხონში სამხატვრო სკოლის რეაბილიტაცია იხ. ბმული:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=227604&lang=ge