13 მარტი- საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
13 მარტი- საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის ხონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე (3450კმ) ტრანსპორტით მომსახურების გაწევა იხ. ბმული:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=261700&lang=ge