14 მარტი- საინჟინრო მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
14 მარტი- საინჟინრო მომსახურებები

უძილოურის მაცხოვრის ამაღლების მამათა მონასტერთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება იხ. ბმული:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=261946&lang=ge