15 იანვარი - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადების და მოწოდების უზრუნველყოფა - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
15 იანვარი - ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადების და მოწოდების უზრუნველყოფა

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის საკადასტრო აზომვითი ნახაზების მომზადების და მოწოდების უზრუნველყოფა

იხ.ბმული:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=255207&lang=ge