15 თებერვალი-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
15 თებერვალი-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები იხ. ბმული:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=259113&lang=ge