17 მაისი-საინჟინრო მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
17 მაისი-საინჟინრო მომსახურებები

 საინჟინრო მომსახურობები - იხ. ლინკი: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=230549&lang=ge