18 აგვისტო-საინჟინრო მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
18 აგვისტო-საინჟინრო მომსახურებები

საინჟინრო მომსახურებები იხ.ლინკი:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=240705&lang=ge