19 ივლისი - შენობის დასრულების სამუშაოები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
19 ივლისი - შენობის დასრულების სამუშაოები

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=272347&lang=ge