19 მარტი - საინჟინრო მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
19 მარტი - საინჟინრო მომსახურებები

ხონის N3 ბავშვთა ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურება.

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=348142&lang=ge