19 თებერვალი - მსუბუქი ავტომანქანების დაქირავება მძღოლთან ერთად - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
19 თებერვალი - მსუბუქი ავტომანქანების დაქირავება მძღოლთან ერთად

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის ხონის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე (4000კმ) ტრანსპორტით მომსახურების გაწევა იხ.ლინკი:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=259481&lang=ge