2 - თებერვალი -ავტომანქანების რეცხვა, საბურავების შეკეთება, ბალანსირება და აღდგენა - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
2 - თებერვალი -ავტომანქანების რეცხვა, საბურავების შეკეთება, ბალანსირება და აღდგენა
ავტომანქანების რეცხვა, საბურავების შეკეთება, ბალანსირება და აღდგენა 
http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=257387&lang=ge