2- თებერვალი -ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე (16000კმ) ტრანსპორტით მომსახურების გაწევა - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
2- თებერვალი -ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე (16000კმ) ტრანსპორტით მომსახურების გაწევა

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისათვის საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე (16000კმ) ტრანსპორტით მომსახურების გაწევა იხ. ბმული:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=257379&lang=ge