21 თებერვალი - ხონის N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
21 თებერვალი - ხონის N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია

ხონის N1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია იხ.ბმული: 

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=259575&lang=ge