23 იანვარი-გარეგანათების მოწყობილობების მონტაჟი - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
23 იანვარი-გარეგანათების მოწყობილობების მონტაჟი

გარეგანათების მოწყობილობების მონტაჟი იხ.ლინკი:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=255921&lang=ge