23 იანვარი-ხონის სამხატვრო სკოლისა და გ/ჯიხაიშის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
23 იანვარი-ხონის სამხატვრო სკოლისა და გ/ჯიხაიშის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ხონის სამხატვრო სკოლისა და გ/ჯიხაიშის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება იხ.ლინკი:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=256056&lang=ge