23 იანვარი - სამშენებლო მასალების შესყიდვა - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
23 იანვარი - სამშენებლო მასალების შესყიდვა

სამშენებლო მასალების შესყიდვა - იხ. ბმული:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=291939&lang=ge