23 ივნისი- სოფ.ახალშენში სკვერისა და ბაღის ტერიტორიის შემოღობვა - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
23 ივნისი- სოფ.ახალშენში სკვერისა და ბაღის ტერიტორიის შემოღობვა

სოფ.ახალშენში სკვერისა და ბაღის ტერიტორიის შემოღობვა იხ. ბმულზე:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=234246&lang=ge