24 აგვისტო -იჯარით გაიცემა ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონში (ქარჩხაბი) მდებარე 76828.0კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
24 აგვისტო -იჯარით გაიცემა ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონში (ქარჩხაბი) მდებარე 76828.0კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.

იჯარით გაიცემა ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ.ხონში (ქარჩხაბი) მდებარე 76828.0კვ.მ სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) დანიშნულების მიწის ნაკვეთი

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/547340