24 ივლისი - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებების შესყიდვა - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
24 ივლისი - საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებების შესყიდვა

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=274384&lang=ge