24 სექტემბერი-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
24 სექტემბერი-საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება იხ. ლინკი:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=278829&lang=ge