25 მარტი - არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
25 მარტი - არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

2020 წლის განმავლობაში (სამუშაოების დასრულებამდე) ხონის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი 50 000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებზე საზედამხედველო მომსახურების გაწევა.

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=348449&lang=ge