26 ივნისი - სამშენებლო მასალების შესყიდვა - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
26 ივნისი - სამშენებლო მასალების შესყიდვა

სამშენებლო მასალების შესყიდვა იხ:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=271922&lang=ge