29 ივნისი-ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალბედისეულში წყალშემკრები სისტემისა და წყალგაყვანილობის მოწყობის სახელმწიფო შესყიდვის აუქციონის გარეშე გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
29 ივნისი-ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალბედისეულში წყალშემკრები სისტემისა და წყალგაყვანილობის მოწყობის სახელმწიფო შესყიდვის აუქციონის გარეშე გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალბედისეულში წყალშემკრები სისტემისა და წყალგაყვანილობის მოწყობის სახელმწიფო შესყიდვის აუქციონის გარეშე გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი იხ. ლინკი:  http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=234853&lang=g