29 ივნისი-ხონის მუნიციპალიტეტში გამგეობის, საკრებულოს და სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ადმინისტრაციული შენობების და მასში მდებარე მატერიალური ფასეულობების დაცვითი მომსახურეობის სახელმწიფო შესყიდვა - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
29 ივნისი-ხონის მუნიციპალიტეტში გამგეობის, საკრებულოს და სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ადმინისტრაციული შენობების და მასში მდებარე მატერიალური ფასეულობების დაცვითი მომსახურეობის სახელმწიფო შესყიდვა

ხონის მუნიციპალიტეტში გამგეობის, საკრებულოს და სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ადმინისტრაციული შენობების და მასში მდებარე მატერიალური ფასეულობების დაცვითი მომსახურეობის სახელმწიფო შესყიდვა იხ. ლინკი:http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=234864&lang=ge