29 ივნისი- სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
29 ივნისი- სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები იხ.ბმული: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=234849&lang=ge