29 მარტი -მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მანქანების ავტო შეკეთება (3 ჯიპი, 2 სედანი) - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
29 მარტი -მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მანქანების ავტო შეკეთება (3 ჯიპი, 2 სედანი)

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული მანქანების ავტო შეკეთება (3 ჯიპი, 2 სედანი) იხ. დანართი:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=263491&lang=ge