29 მარტი - საინჟინრო მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
29 მარტი - საინჟინრო მომსახურებები

ხონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებაიხ. დანართი:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=263508&lang=ge