3 მაისი - ხონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
3 მაისი - ხონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ხონის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება იხ.ბმული:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=266817&lang=ge