25 - მარტი - გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
25 - მარტი - გზატკეცილების, გზების მშენებლობა, საძირკვლის მომზადებისა და ზედა ფენის გადაგების სამუშაოები

დ/კუხის ცენტრიდან გორდაძეების უბნამდე დამაკავშირებელი გზისა და სოფ. ახალშენში ნამაშევის უბანში მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=350699&lang=ge