3 სექტემბერი- ხონის მუნიციპალიტეტში, უძლოურის ამაღლების მამათა მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
3 სექტემბერი- ხონის მუნიციპალიტეტში, უძლოურის ამაღლების მამათა მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

ხონის მუნიციპალიტეტში, უძლოურის ამაღლების მამათა მონასტერთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=277953&lang=ge