30 აგვისტო-საინჟინრო მომსახურებები - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
30 აგვისტო-საინჟინრო მომსახურებები

საინჟინრო მომსახურებები

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=241861&lang=ge