30 იანვარი-გორგასალის, რუსთაველის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის და დევნილთა დასახლებაში ჭის თავების გასწორების სამუშაოები. - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
30 იანვარი-გორგასალის, რუსთაველის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის და დევნილთა დასახლებაში ჭის თავების გასწორების სამუშაოები.

გორგასალის, რუსთაველის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის და დევნილთა დასახლებაში ჭის თავების გასწორების სამუშაოები  იხ.ლინკი:

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=256928&lang=ge