31 აგვისტო-ქ.ხონში ჭანტურიასა და მოსე ხონელი ქუჩების ორივე მხარეზე ტროტუარების მოასფალტება, ლესელიძის ქუჩის მოასფალტება - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
31 აგვისტო-ქ.ხონში ჭანტურიასა და მოსე ხონელი ქუჩების ორივე მხარეზე ტროტუარების მოასფალტება, ლესელიძის ქუჩის მოასფალტება

ქ.ხონში ჭანტურიასა და მოსე ხონელი ქუჩების ორივე მხარეზე ტროტუარების მოასფალტება, ლესელიძის ქუჩის მოასფალტება

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=277324&lang=ge