31 აგვისტო - ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა - ხონის მუნიციპალიტეტი - khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
31 აგვისტო - ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლის სახურავის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა

http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=274458&lang=ge